Porovnání pojištění na trhu

PetExpert

Halali

Vstup do pojištění
Věk při vstupu (min)
50 dní
5 měsíců
Věk při vstupu (max)
10 let (malá plemena)
8 let (střední plemena a kočky)
6 let (velká plemena)
Do 8 let
Identifikace zvířete
Čip nebo tetování bez nutné registrace
Pes musí být čipovaný
Průkaz původu
Nevyžadováno
Vyžadována kopie průkazu původu psa
Požadavky na očkování
Ano, dle doporučení veterináře, pokud není, nemá vliv na úhradu nesouvisející nemoci.
Nutné dodat čestné prohlášení o zdravotním stavu psa a o provedenných povinných očkováních. Pes nesmí mít žádná skrytá či chronická onemocnění.
Krytá rizika
Léčba úrazu a nemoci
Limit mezi 35.000-120.000 Kč/rok bez omezení délky léčby (pouze dermatologie 90d)
Ano, s limity v rozmezí 10.000-60.000 Kč
Hospitalizace zvířete
Ano, bez omezení délky hospitalizace
Hospitalizace nejsou hrazeny, s výjimkou nezbytné hospitalizace po veterinárním zákroku v délce nejvýše 3 dnů.
Náklady na nalezení
2.500-5.000 Kč dle úrovně pojištění
Nehrazeno
Kompenzace ztráty/odcizení
15.000/20.000 Kč dle úrovně pojištění
Nehrazeno
Úhyn zvířete
Ano, s maximálním limitem pro balíčky Premium - 15 000 Kč a Exclusive 20 000 Kč (nárok pro plnění úmrtí z důvodu nemoci zaniká po dosažení věkového limitu: 6 let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen a 10 a více let u malých plemen).
Pro psa s průkazem původu lze sjednat doplňkové pojištění úhynu na 90 % z pojistné částky (vztahuje se na uhynutí či utracení v důsledku úrazu, nemoci, operace, porodu, potratu a jiné).
Pojištění odpovědnosti
2.000.000 Kč
Ano, Újmu na zdraví nebo usmrcení jiné osoby včetně léčebných výloh 500 000 Kč, Škodu na věci 250 000 Kč, Finanční škodu 100 000 Kč
Benefity za věrnost
Ano, 1 000 Kč za bezškodní průběh po dobu 24 měsíců.
Ne
Výluky a omezení
Čekací doba
3 dny úraz
30 dní nemoc
60 dní ztráta či odcizení
5 dnů úraz a odpovědnost, 30 dní nemoc a úhyn
Omezení délky léčby
Bez omezení mimo dermatologii (90 dní)
Pouze do výše ročního limitu uvedeném v pojistné smlouvě. Pojištění lze sjednat maximálně do dovršení 10 let věku psa.
Opakované nemoci
Ano
Ano
Chronická onemocnění
Hradí se první výskyt a plná diagnostika chronického onemocnění, pokud se dříve neprojevilo.
Nehrazeno
Zubní ošetření
Hrazeno při úrazu, redukci mandibulárních korunek, záněty dásní s doloženou pravidelnou prevencí, zubní cysta, hypoplazie skloviny.
Nehrazeno
Kožní onemocnění
Hrazeno, délka léčby max 3 měsíce a limit plnění 30 % pojistné částky.
Nehrazeno
Diagnostika bez nálezu a následné léčby
Hrazeno
Neuvedeno
Použití psa k vojenským nebo obdobným účelům
Hrazeno (mimo válečné události)
Nehrazeno
Závody a soutěže
Hrazeno (vyjma profesionálních sportů za účelem výdělku)
Neuvedeno
Krmivo a diety
Ne, vyjma ordinovaných produktů Calibra Pro v rámci pilotního projektu, tekuté stravy při hospitalizaci a dále plníme 40 % nákladů na stravu při léčbě močových kamenů.
Nehrazeno
Alternativní léčba
Ano - u balíčků Premium a Exclusive - hradíme nadstandardní léčbu: akupunktura, homeopatie, bylinná léčba, chiropraktická manipulace, hydroterapie, osteopatie
Nehrazeno
Vyřízení události
Požadované dokumenty
Žádné, v případě ošetření ve smluvní síti veterinářů
Pojištěný musí maximálně do 30 dnů od vzniku škodné události, tuto písemně pojišťovně oznámit, dát o ní pravdivé a úplné vysvětlení a podat pojišťovně důkaz o vzniku a rozsahu škodné události. Musí dodat doklady potřebné k posouzení nároku na plnění. Pojištěný musí také umožnit prohlídku psa smluvním veterinárním pracovištěm pokud si to pojišťovna vyžádá.
Rychlost vyřízení
90 % událostí vyřešeno do 3 minut přímo u veterináře
ze zákona 3 měsíce
Spoluúčast
10 % (min 1 000 Kč na událost)
10%, min. 500 Kč
Možnost předautorizace
Ano
Neuvedeno
Zatížení klienta
Klient hradí pouze spoluúčast (a nehrazené položky) u smluvního veterináře, zbytek hrazen z pojištění přímo veterináři.
Klient hradí plný účet lékaři, po uzavření pojistné události přiznaná část zaslaná klientovi.

Upozornění: Srovnání podmínek pojištění domácích mazlíčků poskytovaném na českém trhu provádíme v pravidelných intervalech a to ze zdrojů, které jsou veřejně dostupné - publikované informace na webech pojišťoven a publikované dokumenty, např. Všeobecné pojistné podmínky. Níže uvedené srovnání vychází z údajů k 15.12.2021. I přes veškeré úsilí, které tomuto srovnání věnujeme se mohou vyskytnout nepřenosti v případě aktualizací a úprav podmínek, které v mezičase nezachytíme. V takovém případě budeme rádi za upozornění, abychom přehled upravili. I přes naši snahu uvádět srovnání objektivně, se nejedná o nezávislé porovnání.