Porovnání pojištění na trhu

PetExpert

Generali / Mazlíček

Vstup do pojištění
Věk při vstupu (min)
50 dní
Starší 50 dnů
Věk při vstupu (max)
6 let (velká plemena)
8 let (střední plemena psů a kočky)
10 let (malá plemena psů)
Pes do 40 kg - mladší než 10 let
Pes nad 40 kg - mladší než 6 let
Kočka do 8 let
Identifikace zvířete
Čip nebo tetování, bez nutné registrace
Mikročip či tetování
Průkaz původu
Nevyžadováno, lze přijmout i zvíře z pochybného chovu, ale s předchozí lékařskou prohlídkou - avšak nelze pojistit na smrt
není vyžadován PP/speciální výcvik
pro smrt bez PP a výcviku lze pojistit s fixní pojistnou částkou pouze na 5 000 Kč
Požadavky na očkování
Ano, dle doporučení veterináře, pokud není, nemá vliv na úhradu nesouvisející nemoci.
Zvíře musí být udržováno v přirozené imunitě pravidelným očkováním a musí být zdrávo před vstupem do pojištění.
Krytá rizika
Léčba úrazu a nemoci
Limit mezi 35.000-120.000 Kč/rok bez omezení délky léčby (pouze dermatologie 90d)
Ano, s limitem:
od 40 000 - 120 000 Kč
Hospitalizace zvířete
Ano, bez omezení délky hospitalizace
Hospitalizace max po dobu 2 dnů, s možností připojistit jako nadstandarndí léčbu s limitem 5 000 Kč na 1 PU
Náklady na nalezení
Ano, pro balíčky:
Basic - 2 500 Kč
Premium - 5 000 Kč
Exclusive - 5 000 Kč
Ano, v rámci asistence, 5 000 Kč na 1 PU
Kompenzace ztráty/odcizení
Ano, pro balíčky:
Premium - 15 000 Kč
Exclusive - 20 000 Kč
Nehrazeno
Úhyn zvířete
Ano, s maximálním limitem pro balíčky Premium - 15 000 Kč a Exclusive 20 000 Kč (nárok pro plnění úmrtí z důvodu nemoci zaniká po dosažení věkového limitu: 6 let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen a 10 a více let u malých plemen).
POUZE v balíčku Exclusive a, uhynutí nebo utracení v důsledku úrazu či akutní otravy
b, uhynutí nebo utracení v důsledku nemoci po dovršení věku:
- 10 let psa v hmotnostní kategorii do 40 kg
– 6 let psa v hmotnostní kategorii nad 40 kg
– 10 let kočky
- pro zvíře bez PP nebo bez speciálního výcviku (pes) pouze fixní částka 5 000 Kč
- pro zvíře s PP či výcvikem - vyplacení pojistného plnění dle pojistné smlouvy
- v případě souhry léčby a úhynu nemoci je vyplaceno pouze jedno plnění - a to plnění, které je vyšší
limity od 10 000 - 50 000 Kč
Pojištění odpovědnosti
Ano, 2 000 000 Kč
Nehrazeno, lze dopojistit i v rámci mazlíčka
Benefity za věrnost
Ano, 1 000 Kč za bezškodní průběh po dobu 24 měsíců.
Ne
Územní rozsah
Česká republika a je možné dosjednat jednorázové cestovní pojištění s územní působností zemí EU, GB, CH, NOR, BA, ME
Evropa
Výluky a omezení
Čekací doba
3 dny úraz
30 dní nemoc
60 dní ztráta či odcizení
6 měsíců u ortopedických diagnóz
30 dní pro pojištění nadstandardních výdajů
čekací doba 20 dní,
v případě úrazu - bez čekací doby
Omezení délky léčby
Bez omezení mimo dermatologii (90 dní) a vyplaceno max 30 % z ročního limitu
Bez omezení, omezení jen limity pojistného plnění
Opakované nemoci
Ano
Vyloučeno opakované onemocnění v době 3 měsíců od posledního vzplanutí stejného onemocnění, a to ani na párovém orgánu včetně končetiny.
Chronická onemocnění
Hradí se první výskyt a plná diagnostika chronického onemocnění, pokud se dříve neprojevilo.
Prvotní výskyt chronického onemocnění je krytý. Za předpokladu, že se před pojištěním neprojevilo. Jinak chronická onemocnění krytá nejsou.
Zubní ošetření
Vztahuje se na úrazy zubů a záněty s doloženou prevencí
V základním balíčku jen pro úrazy chrupu,
možno připojistit s limitem 5 000 Kč na 1 PU
Kožní onemocnění
Hrazeno, délka léčby max 3 měsíce a limit plnění 30 % pojistné částky.
Pro balíček standard jsou vyloučeny i veškeré alergie (kromě potravinové intolerance),
možné připojistit v pojištění v nadstandardním rozsahu, s limitem na 1 PU 5 000 Kč.
Diagnotika bez nálezu a následné léčby
Hrazeno
Nehrazeno
Použití psa k vojenským nebo obdobným účelům
Hrazeno (vyjma válečné události)
Nehrazeno
Závody a soutěže
Hrazeno (vyjma profesionálních sportů za účelem výdělku)
Nehrazeno
Krmivo a diety
Ne, pouze pokud se jedná o náklady na tekutou stravu po dobu hospitalizace (maximálně však 5 dní), pokud je tekutá strava předepsaná veterinářem jako nezbytná pro přežití pojištěného zvířete.
Ne, ale možné připojistit - pouze stanovení speciální potravy - limit na 1 událost - 3 000 Kč
Alternativní léčba
Ano - u balíčků Premium a Exclusive - hradíme nadstandardní léčbu: akupunktura, homeopatie, bylinná léčba, chiropraktická manipulace, hydroterapie, osteopatie, laserterapie, fyzioterapie, fototerapie
Ano pro pojištění v nadstandardním rozsahu, s limitem na 1 PU 5 000 Kč (gravidita, porod, rehabilitace)
možnost pojistit nadstandardní náklady na léčení od 10 000 - 30 000 Kč
Vyřízení události
Požadované dokumenty
Žádné, v případě ošetření ve smluvní síti veterinářů
Oznámit pojišťovně bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, zahájení léčení
včetně uvedení názvu a adresy veterinárního pracoviště, které ošetření provedlo
poskytnout doklady do 3 dnů od ukončení
léčení v ostatních případech bez zbytečného odkladu
Při hlášení je nutné doložit lékařskou zprávu a doklad o úhradě částky za léčbu nebo úkony veterinárního lékaře.
Rychlost vyřízení
90 % událostí vyřešeno do 3 minut přímo u veterináře a 3 dny u nesmluvního
ze zákona 3 měsíce
Spoluúčast
10 % (min 1 000 Kč na událost)
Pojištění léčení úrazu nebo nemoci v základním i nadstandardním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10 %, min. 500 Kč. Pojištění asistence a pojištění pro případ smrti jsou bez spoluúčasti.
Možnost předautorizace ošetření
Ano
Ne
Zatížení klienta
Klient hradí pouze spoluúčast u smluvního veterináře, zbytek hrazen z pojištění přímo veterináři.
Klient hradí plný účet lékaři, po uzavření pojistné události přiznaná část zaslaná klientovi.

Upozornění: Srovnání podmínek pojištění domácích mazlíčků poskytovaném na českém trhu provádíme v pravidelných intervalech a to ze zdrojů, které jsou veřejně dostupné - publikované informace na webech pojišťoven a publikované dokumenty, např. Všeobecné pojistné podmínky. Níže uvedené srovnání vychází z údajů k 15.12.2021. I přes veškeré úsilí, které tomuto srovnání věnujeme se mohou vyskytnout nepřenosti v případě aktualizací a úprav podmínek, které v mezičase nezachytíme. V takovém případě budeme rádi za upozornění, abychom přehled upravili. I přes naši snahu uvádět srovnání objektivně, se nejedná o nezávislé porovnání.