Porovnání pojištění na trhu

PetExpert

Colonnade +

Vstup do pojištění
Věk při vstupu (min)
50 dní
3 měsíce
Věk při vstupu (max)
6 let (velká plemena)
8 let (střední plemena psů a kočky)
10 let (malá plemena psů)
Do 8 let
Identifikace zvířete
Čip nebo tetování, bez nutné registrace
Pes musí být čipovaný
Průkaz původu
Nevyžadováno, lze přijmout i zvíře z pochybného chovu, ale s předchozí lékařskou prohlídkou - avšak nelze pojistit na smrt
Ne
Požadavky na očkování
Ano, dle doporučení veterináře, pokud není, nemá vliv na úhradu nesouvisející nemoci.
Zvíře musí mít povinná očkování.
Krytá rizika
Léčba úrazu a nemoci
Limit mezi 35.000-120.000 Kč/rok bez omezení délky léčby (pouze dermatologie 90d)
Limit do 50.000 na nemoc, do 30.000 na úraz
Hospitalizace zvířete
Ano, bez omezení délky hospitalizace
Neuvedeno
Náklady na nalezení
Ano, pro balíčky:
Basic - 2 500 Kč
Premium - 5 000 Kč
Exclusive - 5 000 Kč
Nehrazeno
Kompenzace ztráty/odcizení
Ano, pro balíčky:
Premium - 15 000 Kč
Exclusive - 20 000 Kč
Nehrazeno
Úhyn zvířete
Ano, s maximálním limitem pro balíčky Premium - 15 000 Kč a Exclusive 20 000 Kč
(nárok pro plnění úmrtí z důvodu nemoci zaniká po dosažení věkového limitu: 6 let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen a 10 a více let u malých plemen).
Nehrazeno
Pojištění odpovědnosti
Ano, 2 000 000 Kč
Ano, s limitem až do 1 000 000 Kč pro odpovědnost za škodu na zdraví a za škodu na majetku, pozor vyloučena jsou některá plemena.
Benefity za věrnost
Ano, 1 000 Kč za bezškodní průběh po dobu 24 měsíců.
Ne
Územní rozsah
Česká republika a je možné dosjednat jednorázové cestovní pojištění s územní působností zemí EU, GB, CH, NOR, BA, ME
Evropská unie, pro pojištění odpovědnosti pouze ČR
Výluky a omezení
Čekací doba
3 dny úraz
30 dní nemoc
60 dní ztráta či odcizení
6 měsíců u ortopedických diagnóz
30 dní pro pojištění nadstandardních výdajů
30 dní nemoc
Omezení délky léčby
Bez omezení mimo dermatologii (90 dní) a vyplaceno max 30 % z ročního limitu
Jakmile poplatky veterináři dosáhnou limitu pojistného plnění pro danou nemoc (seznam 10 nemocí, které jsou kryty), budoucí veterinární léčba této konkrétní nemoci bude vyloučena z vašeho pojištění a z jakýchkoli obnovení tohoto pojištění.
Opakované nemoci
Ano
Pouze pro nemoci v rozemzí 6 měsíců od posledního vzplanutí stejného onemocnění.
Chronická onemocnění
Hradí se první výskyt a plná diagnostika chronického onemocnění, pokud se dříve neprojevilo.
Prvotní výskyt chronického onemocnění je krytý. Za předpokladu, že se před pojištěním neprojevilo.
Zubní ošetření
Vztahuje se na úrazy zubů a záněty s doloženou prevencí
Nehrazeno
Kožní onemocnění
Hrazeno, délka léčby max 3 měsíce a limit plnění 30 % pojistné částky.
Nehrazeno, hrazeno je jedině odstranění zhoubných kožních nádorů
Diagnostika bez nálezu a následné léčby
Hrazeno
Nehrazeno
Použití psa k vojenským nebo obdobným účelům
Hrazeno (vyjma válečných událostí)
Neuvedeno
Závody a soutěže
Hrazeno (vyjma profesionálních sportů za účelem výdělku)
Ano, pro služební či sportovní výkon (psí zápasy jsou vyloučeny)
Krmivo a diety
Ne, pouze pokud se jedná o náklady na tekutou stravu po dobu hospitalizace (maximálně však 5 dní), pokud je tekutá strava předepsaná veterinářem jako nezbytná pro přežití pojištěného zvířete.
Nehrazeno
Alternativní léčba
Ano - u balíčků Premium a Exclusive - hradíme nadstandardní léčbu: akupunktura, homeopatie, bylinná léčba, chiropraktická manipulace, hydroterapie, osteopatie, laserterapie, fyzioterapie, fototerapie
Nehrazeno
Vyřízení události
Požadované dokumenty
Žádné, v případě ošetření ve smluvní síti veterinářů
Nutné oznámit vznik škodní události, předložit veškeré dokumenty prokazující nárok na pojistné plnění a další doklady vyžádané pojistitelem. Případně se podrobit lékařskému vyšetření lékařem, kterého určí pojistitel.
Rychlost vyřízení
90 % událostí vyřešeno do 3 minut přímo u veterináře a 3 dny u nesmluvního
Ze zákona 3 měsíce
Spoluúčast
10 % (min 1 000 Kč na událost)
Spoluúčast u nemoci je 1 000 Kč do 10 let věku, poté s každým rokem navýšeno o 500 Kč
Pro Odpovědnost a úraz je spoluúčast 1 000 Kč
Možnost předautorizace ošetření
Ano
Neuvedeno
Zatížení klienta
Klient hradí pouze spoluúčast u smluvního veterináře, zbytek hrazen z pojištění přímo veterináři.
Klient hradí plný účet lékaři, po uzavření pojistné události přiznaná část zaslaná klientovi.

Upozornění: Srovnání podmínek pojištění domácích mazlíčků poskytovaném na českém trhu provádíme v pravidelných intervalech a to ze zdrojů, které jsou veřejně dostupné - publikované informace na webech pojišťoven a publikované dokumenty, např. Všeobecné pojistné podmínky. Níže uvedené srovnání vychází z údajů k 15.12.2021. I přes veškeré úsilí, které tomuto srovnání věnujeme se mohou vyskytnout nepřenosti v případě aktualizací a úprav podmínek, které v mezičase nezachytíme. V takovém případě budeme rádi za upozornění, abychom přehled upravili. I přes naši snahu uvádět srovnání objektivně, se nejedná o nezávislé porovnání.