VETERINÁŘI | CHOVATELÉ | ZAMĚSTNAVATELÉ

Pojištění co má hlavu a packu ...

Nemoc. Úraz. Odpovědnost.

Provozní systémy veterinářů

Aby pro Vás byla práce s pojištěnými klienty u PetExpert pohodlná, zajistili jsme ve spolupráci s dodavateli vašich provozních systémů jejich napojení na naši platformu. Tím je možné s námi komunikovat elektronicky bez nutnosti zadávat údaje kamkoli jinam nebo vyplňovat jakékoli formuláře. Pro přehlednost uvádíme seznam funkcí PetExpert v jednotlivých softwarech:

Ve WinVetu máte možnost po nastavení svého uživatelského jména a hesla, které od nás dostanete, uložit číslo pojištění zvířete, ověřit stav pojištění, vyžádat pojistné plnění, obdržet potvrzení o pojistném plnění a vyúčtovat klientovi část, kterou PetExpert nehradí (např. spoluúčast). Dále je možné doplnit denní záznam k již vyúčtované návštěvě a přeřadit návštěvu do jiného případu. Po uvedení souhlasu klienta s GDPR je možné odeslat údaje o zvířeti a kontakt na majitele k nám pro vyžádání zřízení pojistné smlouvy a doplnění komentáře o zdravotním stavu zvířete před sjednáním pojištění.
Webové stránky WinVet
Videonávod pro vyřízení pojistné události
Videonávod pro vyžádání založení pojistné smlouvy pro klienta

VetIs Vám umožňuje po nastavení uživatelského jména a hesla, které od nás obdržíte, uložit na kartě pacienta číslo pojištění, ověřit jeho stav, vyžádat pojistné plnění, obdržet potvrzení o pojistném plnění a vyúčtovat klientovi část, kterou PetExpert nehradí. Návštěvu je možné přiřadit k již existující pojistné události pokud nějaká otevřená existuje. Dále je možné využít přes VetIs služeb AnimalPass, která umožňuje zasílat individuální a hromadné notifikace na elektronické wallet karty v mobilních telefonech klientů.
Webové stránky VetIs
Videonávod pro vyřízení pojistné události

VetBook je možné používat pro komunikaci s PetExpert po zadání a uložení uživatelského jména a hesla. Na kartě klienta je možné uložit číslo pojištění a v případě ošetření poslat údaje na PetExpert, který obratem zašle částku, která je z pojištění krytá. Následně je možné vystavit pro klienta účet s již odečtenou částkou krytou z pojištění. Manuál je k dispozici u dodavatele systému.
Webové stránky VetBook

VetFox má uživatelsky jednoduchou integraci s PetExpert, kdy po zadání uživatelského jména a hesla je možné ke zvířeti doplnit číslo pojištění, ověřit jeho stav a v případě ošetření Vás systém upozorní, že je možné využít pro úhradu pojištění PetExpert a zjistí rozsah krytí. Následně je možné vystavit účet s již odečteným plněním z PetExpert. Nově je možné nepojištěného klienta s jeho souhlasem přes systém doporučit do pojištění a odeslat údaje o zvířeti a kontakt do PetExpert.
Webové stránky VetFox
Videonávod pro vyžádání založení pojistné smlouvy pro klienta