PARTNEŘI | CHOVATELÉ | ZAMĚSTNAVATELÉ

Pojištění co má hlavu a packu ...

Nemoc. Úraz. Odpovědnost.

Změny v ceně pojištění

Naše hodnoty při úpravě ceny

Dobře si uvědomujeme, že při výběru pojištění zvířete hraje roli kromě všeho ostatního i cena. Tu se snažíme a vždy budeme snažit udržet na co nejnižší možné úrovni vzhledem k následujícím hodnotám, které vyznáváme a které ctíme jako náš závazek vůči našim klientům:

  • Neurčujeme klientům, jakého veterináře si vyberou v rámci naší široké sítě pro ošetření svého zvířete. Ta pokrývá malé místní veteriny stejně jako velké, špičkově vybavené kliniky. V támci těchto klinik neurčujeme ceny veterinářů, medikací a úkonů, pokud jsou tyto shodné i pro nepojištěné klienty.
  • Zachováváme průběhu celého života zvířete stejné procento spoluúčasti a neměníme žádné podmínky krytí.
  • Zvířata z pojištění nevylučujeme na základě nemocnosti a tedy čerpání pojistného plnění a mohou v pojištění zůstat po celou dobu života.

Zajímavá fakta

Z našich dat víme, že našim klientům se dostává v průměru o 52 % nákladnější péče než těm nepojištěným a to zejména kvůli využívání lepší a modernější diagnostiky a důsledné a kvalitnější léčby. Mnoho veterinářů si i díky našemu partnerství pořizuje kvalitnější vybavení, které zajistí Vašim čtyřnohým kamarádům lepší péči v případě problému. Významná část veterinářů také navýšila své ceny v průměru o 25% za poslední dva roky.

Kdy cenu upravujeme

Cenu nikdy neupravujeme v průběhu pojistného období, což je vždy jeden rok. Pojistné podmínky nám umožňují změnit cenu na další roční období, pokud o tom klienta informujeme s předstihem. K tomuto kroku nepřistupujeme automaticky a vždy zohledňujeme všechna fakta, která uvádíme výše. Meziroční navýšení se týká malé části klientů. V rámci férovosti kalkulujeme mj. individuální rizikovost zvířete, kdy již máme informace z více pojistných událostí a zdravotní historie. Tyto informace při sjednání nemáme a nepožadujeme.

Je tedy možné automaticky očekávat navýšení poplatku, když máte pojistnou událost? Ne, není to pravidlem. Pokud ale už k navýšení ceny na další období dojde, stanovujeme procentní navýšení velmi pečlivě tak, aby bylo pojištění pro Vás stále velmi výhodnou variantou s ohledem na proběhlé a budoucí možné zdravotní problémy, které mohou vzniknout.

Naopak, pokud pojištění nevyužíváte a Vaše zvíře je zdravé, dáváme Vám po 24 měsících kredit 1.000 Kč, který můžete využít na prevenci nebo související zboží pro Vašeho psa nebo kočku.

Co v případě navýšení

Pokud jsme Vám zaslali informaci o navýšení poplatku za pojištění na další období, máte několik možností. Věříme, že i navýšená cena je stále mnohem výhodnější variantou k tomu hradit účty od veterináře a vzhledem k tomu, že již Vaše zvíře zdravotně známe, budete mít jistotu pojistného plnění mimo naše jasné výluky. Po roce pojištění již bereme všechny stavy zvířete jako kdyby se staly až za pojištění.

Víme, že někdy okolnosti neumožní volbu dlouhodobě výhodnější varianty a je možné nabídnout alternativy, jak zachovat pojištění:

  • Můžeme Vám připravit individuální kalkulaci jiných variant pojištění pro další období - napište nám e-mail
  • Můžeme Vám připravit kalkulaci stejné varianty pojištění s individuálními podmínkami (např. změna spoluúčasti)
  • Pokud celé roční období s novou cenou nebude pojištění čerpáno, jeden měsíc pojištění za Vás uhradíme my.

Možná také nevíte o programu doporučení známého do pojištění, díky čemu Vás rádi odměníme příspěvkem na Váš poplatek za pojištění. Máme mnoho klientů, které díky tomu stojí pojištění i přes navýšení méně, než zaplatili předchozí rok. Pro přechodné potíže s úhradou máme možnosti, jak platby posunout a zároveň zachovat zvíře v aktivním pojištění. Určitě nás kontaktujte.

Spočítat cenu
PES KOČKA