PARTNEŘI | CHOVATELÉ | ZAMĚSTNAVATELÉ

Pojištění co má hlavu a packu ...

Nemoc. Úraz. Odpovědnost.

Co hradíme a co ne

Pojištění úrazu a nemoci

CO HRADÍME

Plnou diagnostiku, léky, materiál, ošetření a léčbu, včetně operací a předoperační péče dle rozhodnutí smluvního lékaře do sjednaného limitu pojištění.

V akutním případě ohrožujícím zvíře na životě může být ošetření provedeno libovolným veterinářem (i mimo smluvní a partnerskou síť PetExpert).

Hospitalizaci zvířete v délce určené smluvním veterinářem.

Opakované nemoci nejsou-li v režimu chronického onemocnění.

U chronického onemocnění hradíme jeho první výskyt (plná diagnostika a zaléčení). Dermatologické onemocnění nad 90 dní považujeme za chronický stav.

Uplynula-li čekací doba (ta je 3 dny od počátku pojištění v případě úrazu a 30 dní v případě nemoci). Čekací doba na ortopedické operace mimo zlomeniny je 6 měsíců.

CO NEHRADÍME

Prevenci, očkování, kosmetické zákroky, ošetření chrupu, dietní stravu.

Nemoci a úrazy vzniklé či známé před vstupem do pojištění.

Transplantace a s transplantací související před a pooperační péči.

Kastraci, ošetření v souvislosti s rozmnožováním, březostí a porodem, umělé oplodnění (kastraci jako součást léčby hradíme).

Dědičná a degenerativní onemocnění.

Ošetření mimo smluvní síť s výjimkou akutních život ohrožujících případů.

Příplatky za ošetření mimo standardní pracovní dobu (pohotovost a výjezdy).

V případě, kdy pojištěné zvíře mělo před vstupem do pojištění zmíněnými diagnózami postiženu párovou končetinu, tak nebudeme hradit FCP – odlomený korunní výběžek kosti loketní, OCD – disekující osteochondróza, LCC - poranění křížových vazů, Luxace pately a kyčle, Protruze disku – výhřez ploténky, Dysplazie kyčle, Artritida, Artróza.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zvířetem

CO HRADÍME

Škodu kterou způsobí pes nebo kočka jiné osobě na zdraví, majetku nebo způsobí finanční škodu.

Uplynula-li čekací doba (ta je 2 dny od počátku pojištění).

CO NEHRADÍME

Škody způsobené na zapůjčených nebo pronajatých věcech.

Škody které zvíře způsobí Vám nebo Vašim blízkým.

Škody z výkonu práva myslivosti.

Jakoukoli nemajetkovou újmu.

Škody při profesionální sportovní činnosti nebo přípravě k ní.

Pojištění pro případ smrti

CO HRADÍME

Náhradu ve výši pořizovací hodnoty zvířete nebo obvyklou tržní cenu a to do výše sjednaného limitu.

Uplynula-li čekací doba (ta je 30 dní od počátku pojištění)
.

CO NEHRADÍME

Úmrtí v důsledku nemoci, pokud měl pes v době smrti 6 a více let u velkých plemen, 8 a více let u středních plemen a koček a 10 a více let u malých plemen.

Úmrtí v důsledku březosti, porodu nebo transplantace.

Utracení z finančních důvodů nebo v důsledku poruchy chování zvířete.

Usmrcení zvířete při nutné obraně, kdy napadlo jinou osobu nebo zvíře.

Pojištění pro případ ztráty nebo odcizení

CO HRADÍME

Náhradu ve výši pořizovací hodnoty zvířete nebo obvyklou tržní cenu, pokud se zvíře nevrátí do 2 měsíců a to do výše sjednaného limitu.

Uplynula-li čekací doba (ta je 60 dní od počátku pojištění).

CO NEHRADÍME

Pokud se zvíře vrátí nebo je nalezeno, je povinnost vrátit nám vyplacené pojistné plnění.

Pokud bylo zvíře dobrovolně opuštěno.

Pojištění nákladů na nalezení ztraceného nebo odcizeného zvířete

CO HRADÍME

Náklady na inzerci.

Náklady na odměnu nálezci.

Náklady spojené s opatrováním zvířete.

Uplynula-li čekací doba (ta je 60 dní od počátku pojištění).

CO NEHRADÍME

Náklady na odměnu členovi rodiny, osobě ve společné domácnosti, kolegovi.

Náklady na odměnu osobě, která se o zvíře starala v době jeho ztráty nebo odcizení, nebo jej odcizila nebo je s takovou osobou spolčena.

Nevyplatíme náklady osobě, se kterou nebyl sepsán zápis, podle kterého ji můžeme identifikovat.

Pojištění nákladů na opatrování zvířete

CO HRADÍME

Náklady na opatrování v případě hospitalizace majitele zvířete (např. umístění ve zvířecím hotelu) pokud hospitalizace trvala alespoň 3 dny.

Uplynula-li čekací doba (ta je 30 dní od počátku pojištění).

CO NEHRADÍME

Hospitalizace majitele zvířete trvala méně než 3 dny.

Osoba opatrující zvíře je členem domácnosti.

Příčinou hospitalizace majitele je těhotenství, porod, ošetření nesouvisející s úrazem nebo nemocí, symptomy nemoci nebo úrazu se projevily před sjednáním pojištění, léčba alkoholismu, závislosti na drogách nebo lécích, pokus o sebevraždu nebo zranění či onemocnění způsobené majitelem sobě.

Máte konkrétní dotaz, který jsme zde nezodpověděli? Jsme na chatu nebo na telefonu 295 562 562.

Spočítat cenu
PES KOČKA