5. Užívej výhody pojištění

  • Široká smluvní síť veterinářů po ČR (akutně lze i mimo síť)
  • Odsouhlasené krytí z pojištění před léčbou – bez překvapení
  • Nízká a jednotná 10% spoluúčast
  • Vše jednoduše bez papírování a administrativy
  • Bonus 1.000 Kč na prevenci po dvou letech bez pojistné události